بی،آی،اِم چیست؟

مدل سازی اطلاعات ساختمان، نمود دیجیتالی ویژگی های فیزیکی و عملکردی ساختمان ها است. بی،آی،اِم (بیم) یک منبع اطلاعاتی مشترک و قابـل اطمینان بین تیم طراحی و اجرای ساختمان است،که مدیران و دست اندرکاران پروژه ها در تصمیم گیری های خوداز آن استفاده می کنند.از این اطلاعات می توان در طراحی و آغاز کار و حتی در مرحله تخریب ساختمان استفاده کرد.

فُر، دی، بیم،(4D BIM) مخفف عبارت مدل سازی اطلاعات ساختمان به صورت 4 بعدی است که در صنعت طراحی به کمک رایانه کاربرد زیادی دارد. همچنین این واژه اختصاری به ارتباط هوشمند اجزای نرم افزارهای طراحی سه بعدی با استفاده از رایانه نیز اشاره می کند. این کلمه اطلاعات مربوط به زمان یا برنامه را هم شامل میشود.

سیکس دی، بیم (6D BIM) مخفف مدل سازی 6 بعدی اطلاعات ساختمان است که در صنعت ساختمان سازی کاربرد فراوانی دارد. این عبارت به ارتباط هوشمند اجزای نرم افزار طراحی به کمک رایانه اشاره می کند و حاوی تمام جنبه ها و موضوعات مربوط به پروژه است.

10 مورد از مهمترین امتیازات مدل سازی اطلاعات:

1- دریافت و ثبت واقعیات: در صورتی که اطلاعات مربوط به سـایت پروژه با ابـزارهای پیشرفته ی نقشه و عکس برداری تهیه شود، ارزش و درصد اطمینان اطلاعات تا حد زیادی بالا خواهد رفت.

2- عدم نیاز به دوباره کاری وجلوگیری از اتلاف زمان و منابع مالی:با داشـتن یک مـدل واحـد و مشترک نیاز کمـتری بـه دوباره کاری و کپی برداری از نقشه ها برای پاسخگویی به نیازهای مختلف حوزه ساختمان سازی خواهیم داشت.

3- کنترل زمان: در صورتی که در جریان کارها از مدل های دیجیتال استفاده شود، این امر سبب ذخیره و ارتباط خودکار با تاریخچه پروژه می شود و این موضوع به کاربران اطمینان می دهد که با استفاده از این مدل ها در مصرف زمان صرفه جویی کرده اند.


4- ارتقا و بهبود همکاری: به اشتراک گذاری و اسـتفاده از مـدل های عنوان شده، آسان تر از طراحی مجموعه ها است. چراکه بسیاری از عملکردها تنها از طریق جریان کاری دیجیتال امکان پذیر است.

5- شبیه سازی وتجسم: تعداد ابزارهای شبیه سازی رو به رشد است و طراحان را درتجسم میزان تابش نورخورشید در فـصول مختـلف ســال و همچنین محاسبه میزان نور و روشنایی ساختمان یاری می کند.


6- جلوگیری از تلاقی و برخورد کانال ها: مجموعه ابزار مدل سازی اطلاعات ساختمان به طور خودکار، احتمال برخورد لوله ها یا کانال های الکتریکی با تیرهای ساختمان را شناسایی می کند. فواید استفاده از مدل سازی در وهله اول می تواند شناسایی برخورد احتمالی لوله های الکتریکی با تیرها و در وهله دوم کاهش هزینه های ناشی از این برخوردها در محل پروژه باشد.

7- توالی اقدامات : برای دستیابی به فرآیندی کارآمد در عرصه ساختمان سازی، مرحله اول استفاده از مدل و مجموعه ای از زیر مدل ها، در فاز های مختلف پروژه است. مرحله دوم ایجاد هماهنگی میان اقدامات، مصالح و کارکنان است.


8- دقیق شدن در جزئیات: مدل بهترین وسیله برای تبادل اطلاعات است. اما لزوم به اشتراک گذاشتن نقشه ، برش مقطع و نما و ارائه گزارش به تیم پروژه به شیوه سنتی و طبق روال گذشته همچنان وجود دارد.

9- مدل، وسیله نهایی درتبادل اطلاعات پروژه : با وجود این که طراحی به وسیله رایانه، نمود دیجیتالی از بنا و سازه را در اختیار ما قرار می دهد،اما مدل همچنان وسیله نهایی برای تبادل اطلاعات مربوط به دامنه، مراحل و نتایج پروژه میان تیم سازنده است.

10- از دانش خود استفاده کنید: با وجود اینکه یک مدل بر مبنای پایگاهی از داده ها شکل گرفته و حاوی اطلاعات است، شمـا خود دارای اطلاعات و دانش زیادی هستید که باید از آنها استفاده کنید.