کارخانه ما

درباره ما

ما ارزشهاي انساني را بر سود، کيفيت را بر کميت ، ترجيح داده و به آن پايبنديم بر اين اساس ارتباط ناگسستني با مشتريان خود داريم

تيم تشکيل دهنده شرکت از ميان متخصصين زبده انتخاب شده اند

تماس با ما

آدرس: خیابان ستارخان، خيابان پاتريس لومومبا، کوچه کريمي، پلاک 19
تلفن: 66573700 21 98+
فکس: 66567477 21 98+