کل مصاحت این کارخانه 4800 مترمربع می باشد. این کارخانه دارای سالنهای تولید مجزا به شرح ذیل می باشد:

سالن تولید قاب های فولادی سبک با ظرفیت 100 هزار متر مربع در سال

سالن تولید عرشه فلزات کامپوزیتی با ظرفیت تولید سالانه 500 هزار مترمربع